Ruimtelijke ordening

De dienst ruimtelijke ordening werkt aan het verhogen van de beeldkwaliteit en de identiteit van Malle, waarbinnen alle functies en ruimtelijke noden zo harmonieus als mogelijk worden verzoend met elkaar. Om dit te bereiken werkt ze verschillende visies uitgewerkt op hoe ruimtelijke ontwikkelingen -binnen verschillende aspecten- wenselijk gebeuren. Daarbij maakt de dienst ook concrete plannen op die uitvoering geven aan deze visie. Iedereen kan hier terecht met vragen over wonen en hoe gronden, gebouwen, woningen (her-)ontwikkeld kunnen worden. De dienst streeft naar een mooi Malle, waar iedereen zijn plekje vindt.

Waarvoor kan je bij ons terecht?