Ruimtelijke ordening

De dienst ruimtelijke ordening werkt aan het verhogen van de beeldkwaliteit en de identiteit van Malle. Ze proberen alle functies en ruimtelijke noden met elkaar te verzoenen op een harmonieuze manier. Om dit te bereiken werkt ze verschillende visies uit op hoe ruimtelijke ontwikkelingen wenselijk gebeuren. Daarbij maakt de dienst ook concrete plannen op die deze visie uitvoeren. Iedereen kan hier terecht met vragen over wonen en hoe gronden, gebouwen, woningen (her-)ontwikkeld kunnen worden. De dienst streeft naar een mooi Malle, waar iedereen zijn plekje vindt.

Waarvoor kan je bij ons terecht?