Leegstand van woningen en gebouwen

Woningen en gebouwen die langere tijd leegstaan, worden opgenomen in het leegstandsregister. Aan het leegstandsregister is een gemeentelijke belasting gekoppeld. 

Bij vermoeden dat een woning of gebouw twaalf maanden leeg staat, krijg je de kans te bewijzen dat dit niet zo is. Kan je dit niet? Dan gaan we over tot opname in het leegstandsregister.

Een woning wordt uit het register geschrapt na zes opeenvolgende maanden van bewoning. Een gebouw wordt uit het register geschrapt na zes opeenvolgende maanden van gebruik.