Tweede verblijven - belasting

Een tweede verblijf is een woning waar op 1 januari van het aanslagjaar niemand is ingeschreven in het bevolkingsregister. Het kan gaan over landhuizen, bungalows, appartementen, weekendhuizen, chalets, …

Voor wie?

De natuurlijke of rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar is van het tweede verblijf.

Procedure

Als je belastingplichtig bent, krijg je jaarlijks een aanslagbiljet.

Bedrag

  • 250 euro voor tweede verblijven gelegen in een harde bestemming zoals woongebied, industriegebied, recreatiegebied, ...
  • 375 euro voor tweede verblijven gelegen in een zachte of open ruimte bestemming zoals agrarisch gebied, natuurgebied, bosgebied, …

Uitzonderingen

  • Verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens worden niet als tweede verblijf beschouwd tenzij ze langer dan zes maanden als woongelegenheid gebruikt worden.
  • Gebouwen die uitsluitend bestemd zijn voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit worden ook niet als tweede verblijf beschouwd.