Tweede verblijven - belasting

Een tweede verblijf is een woning waar op 1 januari van het aanslagjaar niemand is ingeschreven in het bevolkingsregister. Het kan gaan over landhuizen, bungalows, appartementen, weekendhuizen, chalets, …

Voor wie?

De natuurlijke of rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar is van het tweede verblijf.

Procedure

Als je belastingplichtig bent, krijg je jaarlijks een aanslagbiljet.