Tweede verblijven - belasting

Een tweede verblijf is een woning waar op 1 januari van het aanslagjaar niemand is ingeschreven in het bevolkingsregister. Het kan gaan over landhuizen, bungalows, appartementen, weekendhuizen, chalets, …