Ontbrekende parkeerplaatsen

Om te vermijden dat de impact aan parkeerbehoefte van een bouwproject te groot is voor de gemeenschap, is het noodzakelijk om voldoende parkeerplaatsen aan te leggen als je bouwt op eigen terrein.

Hiervoor werd een verordening opgesteld waaraan een belastingsreglement verbonden is. Al wie afwijkt van deze verordening, betaalt een belasting per ontbrekende parkeerplaats.

Bedrag

  • 19 000 euro per ontbrekende ondergrondse parkeerplaats
  • 11 000 euro per ontbrekende bovengrondse parkeerplaats
  • 1 000 euro per ontbrekende fietsstalplaats