Opvragen en inzage plannen

Het is interessant om een bouwplan in te kijken wanneer je van plan bent om een pand te kopen, te verkopen of te verbouwen. Zo kom je te weten wat de laatst vergunde toestand is. Je kan deze dossiers raadplegen op de dienst ruimtelijke ordening tijdens de openingsuren.

Als eigenaar kan je ook een kopie van het plan van je woning opvragen. Dit kan met het onderstaand formulier via ons e-loket.

Wil je een verkavelingsbeslissing met het bijhorende verkavelingsplan en de verkavelingsvoorschriften opvragen? Stuur een e-mail met vermelding van het adres en eventueel de kadastrale gegevens van de grond als er nog geen huisnummer is toegekend. De gemeente bezorgt je de gevraagde documenten per e-mail.

Wat meebrengen?

Identiteitskaart