Gemeentelijk RUP Restaurant 'De Eiken'

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'restaurant De Eiken’ was het eerste gemeentelijk RUP dat in onze gemeente werd opgemaakt. Dit RUP werd goedgekeurd door de deputatie van de Provincieraad op 21 april 2011.

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘restaurant De Eiken’ is opgemaakt voor het eigendom waarop het restaurant gevestigd is, Lierselei 177. Dit terrein was bestemd als bosgebied volgens het gewestplan. Het RUP heft deze bestemming op en geeft het eigendom een nieuwe bestemming voor onder meer een woning met restaurant. Deze nieuwe bestemming sluit nauw aan op de bestaande situatie, maar laat ook nog enige ruimte voor uitbreiding.

Het RUP ligt voor iedereen ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening en kan hieronder digitaal worden geraadpleegd.