Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) maakt de uitvoering van een ruimtelijk structuurplan (RS) concreet. Er worden RUP’s gemaakt op drie niveau’s: Vlaamse overheid, provincies en gemeenten. Een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) is een plan dat de bestemming aangeeft van een stuk grondgebied in de gemeente. Het zegt bijvoorbeeld waar er woningen en bedrijven mogen komen en waar er groen voorzien is.

Een RUP bestaat uit verschillende delen:

  • Een toelichtingsnota In de toelichtingsnota kan je onder meer lezen hoe het ruimtelijk uitvoeringsplan van jouw buurt past in het grotere geheel van het ruimtelijk structuurplan Malle. Het ruimtelijk structuurplan omschrijft hoe Malle zich in de toekomst zal ontwikkelen. De toelichtingsnota beschrijft voor jouw buurt de visie en de krachtlijnen van het ruimtelijk uitvoeringsplan.
  • Een grafisch plan Dit plan geeft aan welke functies er in een gebied thuishoren: waar er woningen mogen komen, waar bedrijven toegelaten zijn, welke zones er voorbehouden zijn voor recreatie, natuur of landbouw, sportveldenā€¦
  • Stedenbouwkundige voorschriften Dit zijn de regels die men moet naleven als men op die plaats iets wil bouwen of verbouwen. Bijvoorbeeld: hoe hoog men mag bouwen, wat de afstand tot de straat moet zijnā€¦
  • Onteigeningsplan Soms hoort er ook een onteigeningsplan bij. Dit bevat de gronden en panden die moeten onteigend worden, om het RUP te realiseren.

Volgende RUP's zijn van kracht in onze gemeente: