Bouwen

Voor een goede ruimtelijke ordening is een beleid op lange termijn van groot belang.

Goede ruimtelijke ordening laat zich niet schrijven in eenvoudige teksten. Hiervoor moeten de nodige plannen opgemaakt worden.

Voor een heel grondgebied is het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan een goede start.

Rooilijnplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen en bijzondere plannen van aanleg maken het beleid concreter.

Zeer recent hebben we het kwaliteitsplan goedgekeurd. Dit wordt dé leidraad voor toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden. 

Om te weten te komen welke specifieke voorschriften van toepassing zijn op jouw perceel, kan je steeds terecht bij de dienst ruimtelijke ordening.