Bouwen

Voor een goede ruimtelijke ordening is een beleid op lange termijn van groot belang.

Goede ruimtelijke ordening laat zich niet schrijven in eenvoudige teksten. Hiervoor dienen de nodige plannen opgemaakt te worden.

Voor een gans grondgebied is het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan een goede start.

Rooilijnplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzondere plannen van aanleg en ... maken het beleid concreter.

Zeer recent heeft de gemeente Malle het kwaliteitsplan goedgekeurd. Dit wordt dé leidraad voor toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden. 

Om te weten te komen welke specifieke voorschriften van toepassing zijn op jouw perceel, kan je steeds terecht bij de dienst ruimtelijke ordening.