Bijzondere plannen van aanleg (BPA)

Een gewestplan kan gewijzigd of verfijnd worden door een bijzonder plan van aanleg. In de gemeente Malle zijn momenteel 8 BPA’s van kracht. Drie daarvan hebben betrekking op het woongebied, de anderen hebben betrekking op landbouw, klei-ontginning of andere open ruimte functies. In uitvoering van gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen worden de BPA’s vervangen door ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Volgende BPA's zijn gelegen in Malle:

  • De Haard Meir
  • herziening BPA Speelhoven-Akker
  • Voorkensheide
  • Blommerschot
  • Heidsiebaan-Heikantstraat
  • Begraafplaats Oude Molenstraat
  • Trappisten
  • Trappistenbossen
  • Slachthuis

Je kan deze BPA's in detail inkijken bij de dienst ruimtelijke ordening. Onderaan vind je een overzichtskaart.

Contact & openingsuren

Ruimtelijke ordening

Adres
Nijverheidsstraat 72390Malle
tel.
03 310 05 55
E-mail
ruimtelijkeordening@malle.be

Vandaag

zijn wij open van 9 tot 12 uur

Morgen

gesloten
Meer openingsuren