Perceelstoegangen: overwelving baangrachten

Als je een gedeelte van een baangracht wil overwelven, moet je hiervoor een vergunning bekomen. Naargelang de werken die je uitvoert samen met de overwelving van de baangracht, heb je een gemeentelijke toelating of een omgevingsvergunning nodig.

Voor het overwelven van een baangracht gekoppeld aan stedenbouwkundig vergunningsplichtige werken zoals het bouwen of verbouwen van een woning heb je een omgevingsvergunning nodig.

Voor het wijzigen of verplaatsen van een bestaande overwelving zonder dat er andere stedenbouwkundig vergunningsplichtige werken nodig zijn, moet je een gemeentelijke toelating bekomen. Hiervoor moet je een aanvraag indienen bij de dienst infrastructuur & mobiliteit.

De werken voor het aanleggen van een overwelving worden uitgevoerd door de gemeentelijke diensten of door een door de gemeente aangeduide aannemer.

Voorwaarden

Een standaardoverwelving heeft een diameter van 40 cm en een lengte van 5 meter. De kostprijs wordt vastgelegd volgens het goedgekeurde retributiereglement. Voor dit bedrag worden de buizen door de dienst openbare werken geleverd en geplaatst. Beide uiteinden van de overwelving hebben kopmuren met een breedte van 30 cm.

Procedure

Voor een gemeentelijke toelating voor het overwelven van een baangracht kan je een aanvraag invullen via het digitale formulier onderaan deze pagina. Heb je liever nog een woordje uitleg? Ga tijdens de openingsuren naar de dienst infrastructuur & mobiliteit.

Voor een omgevingsvergunning voor het overwelven van een baangracht moet je een aanvraag indienen via het omgevingsloket van de Vlaamse Overheid. Heb je hierover nog vragen? Neem contact op met de dienst omgeving op 03 310 05 55 of ruimtelijkeordening@malle.be.

Bedrag

De kosten voor het aanleggen van de overwelving moet je betalen na de goedkeuring van je aanvraag door het schepencollege, maar vóór de uitvoering van de werken. De werken worden pas uitgevoerd als je het openstaande bedrag hebt betaald.

Je kan het bedrag cash betalen bij de financiële dienst in het gemeentehuis of je kan het overschrijven op rekeningnummer BE 73 0910 0011 9560 van de gemeente Malle met vermelding Overwelving baangracht + adres + naam. 

Uitzonderingen

Enkel in uitzonderlijke gevallen en na grondige motivatie van de aanvrager kan het college van burgemeester en schepenen een afwijking toestaan op bovenstaande standaardafmetingen.

Meer info

Het reglement van 19 december 2019 is geldig voor aanvragen tot en met 31 mei 2020, vanaf 1 juni 2020 geldt het nieuwe reglement op perceelstoegangen.