Perceelstoegangen: overwelving baangrachten

Als je een perceelstoegang wil realiseren tot je eigen perceel door het overwelven van een baangracht of wadi of door het aanleggen van verharding, moet je hiervoor een vergunning aanvragen. Dit is een identieke procedure als voor het bekomen van een bouwvergunning. Deze vergunning dien je aan te vragen via het omgevingsloket.

Voor het wijzigen of verplaatsen van een bestaande perceelstoegang moet je eveneens een omgevingsvergunning aanvragen. 

Het omgevingsloket vind je hier.

De werken voor het aanleggen van een perceelstoegangen worden in de meeste gevallen uitgevoerd door de gemeentelijke diensten of door een door de gemeente aangeduide aannemer.

Voorwaarden

Een standaard perceelstoegang heeft een breedte van 5 meter. Afhankelijk van de locatie van uitvoering (baangracht of wadi) zal de kostprijs vastgelegd worden volgens het goedgekeurde en dan geldende retributiereglement. De verharding van de perceelstoegangen is in de meeste gevallen ten laste van de aanvrager.

Procedure

Voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor het realiseren van een perceelstoegang dien je een aanvraag in te vullen via het omgevingsloket van de Vlaamse Overheid (zie link hierboven). Heb je hierover nog vragen of wil je meer info neem dan contact op met de dienst Omgeving op 03 310 05 55 of ruimtelijkeordening@malle.be.

Meer info vind je ook in het reglement op het realiseren van perceelstoegangen, beschoeiing in baangrachten en verhardingen op het openbaar domein. Onderaan deze pagina vind je een link naar dit reglement en het retributiereglement. 

Bedrag

De kosten voor het aanleggen van de perceelstoegang moet je betalen na het bekomen van de omgevingsvergunning, maar vóór de uitvoering van de werken.

Onze dienst financiën zal je hiervoor een factuur bezorgen. Zorg er voor dat je de betalingsreferentie duidelijk mee overneemt.

Uitvoering van de werken

Van zodra de vergunning werd afgeleverd en de betaling is ingeboekt, worden de werken ingepland door onze dienst openbare werken. Afspraken aangaande de effectieve plaatsing, kan je de dienst contacteren via 03 310 06 46 of openbarewerken@malle.be.

Uitzonderingen

Enkel in uitzonderlijke gevallen en na grondige motivatie van de aanvrager kan een afwijking toegestaan worden op bovenstaande standaardafmetingen. Je kan hierover meer informatie krijgen bij de dienst openbare werken via 03 310 06 46 of openbarewerken@malle.be.