Overwelving baangrachten

Als je een gedeelte van een baangracht wil overwelven, moet je dit eerst aanvragen bij de dienst openbare werken. De werken voor het aanleggen van een overwelving worden uitgevoerd door de gemeentelijke diensten of door een door de gemeente aangeduide aannemer.

Voorwaarden

Een standaardoverwelving heeft een diameter van 40 cm en een lengte van 5 meter. De kostprijs wordt vastgelegd volgens het goedgekeurde retributiereglement. Voor dit bedrag worden de buizen door de dienst openbare werken geleverd en geplaatst. Beide uiteinden van de overwelving hebben kopmuren met een breedte van 30 cm.

Procedure

Je kan een aanvraag voor het overwelven van een baangracht invullen via het digitale formulier onderaan deze pagina. Heb je liever nog een woordje uitleg? Ga tijdens de openingsuren naar de dienst openbare werken.

Bedrag

Voor elke aanvraag betaal je een administratieve kost van 50 euro op rekeningnummer 091-0001195-60 van het gemeentebestuur met de vermelding Aanvraag overwelving – naam – adres. Het dossier wordt enkel na betaling van deze kost behandeld door het college van burgemeester en schepenen.

Krijg je een vergunning. Dan wordt de administratieve kost in mindering gebracht van de totale aangerekende kostprijs voor het aanleggen van de overwelving. Als de aanvraag gebeurt naar aanleiding van werkzaamheden in opdracht van de overheid worden er geen administratieve kosten aangerekend.

De kosten voor het aanleggen van de overwelving moet je betalen na de goedkeuring van je aanvraag door het schepencollege, maar vóór de uitvoering van de werken. De werken worden pas uitgevoerd als je het openstaande bedrag hebt betaald.

Je kan het bedrag cash betalen bij de financiële dienst in het gemeentehuis of je kan het overschrijven op rekeningnummer 091-0001195-60 van de gemeente Malle met vermelding Overwelving baangracht + adres + naam. 

Uitzonderingen

Enkel in uitzonderlijke gevallen en na grondige motivatie van de aanvrager kan het college van burgemeester en schepenen een afwijking toestaan op bovenstaande standaardafmetingen.