Verordeningen

Een stedenbouwkundige verordening of reglement kan normen, voorschriften of voorwaarden e.d. bevatten die bepalen op welke manier je kan bouwen of verkavelingen. Dergelijke reglementen kunnen gemaakt worden door de Vlaamse, provinciale of gemeentelijke overheid. Hieronder kan je de verschillende verordeningen bekijken die in Malle van toepassing zijn.