Rooilijnplannen

De rooilijn is de lijn die de grens vormt tussen het openbaar domein en het privé domein. Ze wordt vastgelegd bij een nieuwe verkaveling, bij een bijzonder plan van aanleg of via een rooilijnplan. De opmaak van een rooilijnplan wordt soms gecombineerd met een onteigeningsplan.

 

Voor verschillende wegen in de gemeente bestaan er rooilijn- en onteigeningsplannen. Deze plannen kunnen ingekeken wordt op de dienst ruimtelijke ordening.