Atlas van de buurtwegen

In 1841 ging de Wet op de buurtwegen van kracht. De wetgever wilde ondubbelzinnig aanduiden welke kleine wegen een openbaar karakter hadden. Wie de eigenaar was van die wegjes maakte daarbij niet uit. Al deze buurtwegen werden opgetekend in de Atlas van de buurtwegen. 

Om de atlas makkelijk te raadplegen, wordt het samen met de wijzigingsdocumenten digitaal ter beschikking gesteld via een geoloket.

Meer info

Meer info vind je op de website van de provincie Antwerpen of op het geoloket van de provincie.