Vastgoedinformatie

Wat is het vastgoedinformatieplatform?

Als een onroerend goed zoals een huis, bedrijfspand of fabriek wordt verkocht, moet bepaalde informatie aan de koper worden meegedeeld. Notarissen en makelaars doen hiervoor een beroep op steden en gemeenten die de gevraagde informatie aanleveren. Deze aanvragen gebeurden in het verleden via mail.

Vanaf 12 oktober 2023 moeten notarissen en makelaars deze inlichtingen digitaal aanvragen via het Vastgoedinformatieplatform van de Vlaamse overheid. Dit geldt voorlopig nog niet voor burgers, andere professionele aanvragers of overheidsinstanties. Deze doelgroepen kunnen deze inlichtingen voorlopig nog altijd via mail aanvragen.

Hou er rekening mee dat er in de beginfase eventueel nog verbeterpunten kunnen zijn. Je kan vragen en opmerkingen over het Vastgoedinformatieplatform steeds richten aan Vlaanderen via vastgoedinformatieplatform@vlaanderen.be.

Vanaf 1 januari 2024 zullen alle gemeenten het platform verplicht gebruiken.

Voor jou als vastgoedmakelaar of notaris betekent dit dat we vanaf 12 oktober 2023 enkel nog aanvragen vastgoedinfo zullen behandelen die via het Vastgoedinformatieplatform gebeuren. Voor vastgoedmakelaars kan dit via RealSmart of het Vlaams portaal. Voor notarissen via de IBOT-applicatie in hun eNotariaat. Indien een aanvraag ons vanaf startdatum toch op de oude manier (webloket/e-mailadres) bereikt, zullen we steeds doorverwijzen. Eventuele lopende aanvragen zullen nog op de oude manier verder afgehandeld worden.

Wat wijzigt er?

 • De gemeentelijke retributie blijft verschuldigd en afgerekend door de gemeente in de eerste fase. Enkel voor aanvragen die via RealSmart verlopen, worden deze onmiddellijk afgerekend door Realsmart en gebeurt de afhandeling verder tussen de gemeente en CIB. In een latere fase zal dit ook voor notarissen via iBot het geval zijn en zal ook via het Vlaamse webportaal de inning gebeuren.
 • Het gemeentelijk retributiereglement kan geraadpleegd worden via https://www.malle.be/vastgoedinformatie
 • Vanaf januari 2024 zal er een bijkomende platformretributie geheven worden.
 • Het zal niet meer mogelijk zijn om dossiers ‘urgent’ te behandelen. Gelieve tijdig uw aanvraag te doen, rekening houdend met onze gemiddelde aflevertermijn die 30 dagen bedraagt.
 • Met de komst van het Vastgoedinformatieplatform beogen we een snellere aflevertermijn op termijn.
 • Het zal niet mogelijk zijn via het Vastgoedinformatieplatform om ingediende dossiers nog te annuleren of wijzigen. Gelieve hiermee rekening te houden bij het indienen van jouw aanvraag.
 • Merk je een fout op in het dossier bij een bepaalde inlichting? Je hebt één maand de tijd om ons de fout per e-mail te bezorgen en een gecorrigeerde versie van het dossier te ontvangen.
 • Het zal niet langer mogelijk zijn om een onderdeel (bv. uittreksel plannen- en vergunningenregister) aan te vragen. Een dossier zal steeds alle inlichtingen bevatten waardoor je beter wordt geïnformeerd.
 • Bij elke inlichting zal steeds de bronhouder vermeld staan. Enkel voor inlichtingen waarvoor de gemeente bronhouder is, kan je ons bij inhoudelijke vragen contacteren via ruimtelijkeordening@malle.be.

Navigeer door de gebruikersomgeving voor alle informatie over het platform zoals de inhoud van een dossier vastgoedinlichtingen. We zijn er samen met de initiatiefnemers (de Vlaamse regering, VVSG, CIB en FedNot) van overtuigd dat dit platform efficiëntiewinsten zal teweegbrengen voor alle partijen. Meer informatie over het platform vind je hier.

Voor wie?

Hoe kan je je aanvraag doen?

Je bent:

 • Notaris: je kan enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in je eNotariaat.
 • Vastgoedmakelaar: je kan je aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal.
 • Burger, andere professionele aanvrager of overheidsinstantie: via ruimtelijkeordening@malle.be, met vermelding van een geldig kadastraal nummer en het adres van de aanvraag.

Meer info

ruimtelijkeordening@malle.be

03 310 05 55