RUP Maris Stella

Bekendmaking openbaar onderzoek RUP Maris Stella

De gemeente Malle is gestart met de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Maris Stella’. Dit ruimtelijk uitvoeringsplan heeft als doel de renovatie en uitbreiding van de school mogelijk te maken deels in open ruimte gebied. Vermits er momenteel te weinig ruimte aanwezig is binnen het woongebied moet er hiervoor een deel van het achterliggende agrarisch gebied aangesneden worden. Het ruimtelijk uitvoeringsplan moet een kader bieden voor de renovatie en uitbreiding van de school op lange termijn.

Het college van burgemeester en schepenen kondigt, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 29 juni 2019, het openbaar onderzoek aan van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Maris Stella' zoals voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 29 februari 2024.

Het openbaar onderzoek loopt van 5 maart 2024 tot en met 3 mei 2024. In deze periode is het dossier voor iedereen ter inzage:

  • op de website van de gemeente Malle via https://www.malle.be/rup-maris-stella 
  • op het gemeentehuis afdeling Ruimte & Wonen - dienst omgeving, Nijverheidsstraat 7 te Malle, na afspraak via 03 310 05 53

Dit kan aangetekend per post aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, Antwerpsesteenweg 246 te 2390 Malle of via afgifte op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs of via email op ruimtelijkeordening@malle.be .

Meer info

Dienst omgeving

03/310 05 53