Activeringsheffing

De activeringsheffing is een heffing op onbebouwde percelen met als doel grondspeculatie tegen te gaan en potentiële woonlocaties sneller beschikbaar te hebben.

Voorwaarden

Je bent eigenaar van een onbebouwde grond en komt niet in aanmerking voor een vrijstelling.

Het perceel is onbebouwd, dit wil zeggen dat er geen bouwwerken begonnen zijn of dat er op het perceel geen constructie gebouwd is overeenkomstig de stedenbouwkundige hoofdbestemming.