Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)

De Sustainable Development Goals (SDG's of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) zijn doelen die de wereld zich stelt om aan duurzame ontwikkeling te werken. 

Aangezien we duurzaamheid in onze gemeente belangrijk vinden, willen we de 17 doelstellingen verder integreren in ons gemeentelijk beleid over alle diensten heen. Met dat duurzame beleid kunnen we als lokaal bestuur klimaatcriteria, sociale aspecten en de belangen van mensen in het Noorden en het Zuiden telkens weer benadrukken.

We nemen bovendien een voorbeeldfunctie op voor inwoners en bedrijven en dragen bij tot draagvlak voor een duurzamere levenswijze. Zo goed als alle landen van de wereld hebben zich geëngageerd om de doelstellingen samen te bereiken tegen 2030. Ook België, Vlaanderen en Malle scharen zich erachter. Meer info over de 17 doelstellingen vind je op Alle info over de SDG's vind je op www.sdgs.be.

De SDG's in Malle

Ondanks corona realiseerde het gemeentebestuur het afgelopen jaar heel wat acties en projecten in het kader van het meerjarenplan 'Meer voor Malle'. Hieronder vind je een terug- en vooruitblik aan de hand van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's).