Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)

De Sustainable Development Goals (SDG's of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) van de Verenigde Naties zijn doelen die de wereld zich stelt om aan duurzame ontwikkeling te werken. De 17 hoofddoelstellingen en 169 subdoelstellingen vormen het belangrijkste internationaal duurzaamheidskader voor de komende 15 jaar.

Aangezien we duurzaamheid in onze gemeente belangrijk vinden, willen we de 17 doelstellingen verder integreren in ons gemeentelijk beleid over alle diensten heen. Met dat duurzame beleid kunnen we als lokaal bestuur klimaatcriteria, sociale aspecten en de belangen van mensen in het Noorden en het Zuiden telkens weer benadrukken.

We nemen bovendien een voorbeeldfunctie op voor inwoners en bedrijven en bijdragen tot draagvlak voor een duurzamere levenswijze.

17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling
Zo goed als alle landen van de wereld hebben zich geëngageerd om de doelstellingen samen te bereiken tegen 2030. Ook België, Vlaanderen en Malle scharen zich erachter. 

Meer info

Alle info over de SDG's vind je op www.sdgs.be