SDG 3 - goede gezondheid en welzijn

2020 - realisaties

 • In 2020 kozen we voor het eerst een thema om een jaar lang op te focussen, zowel binnen onze organisatie als bij onze inwoners. We leerden onze zorgorganisaties en -professionals beter kennen, maar moesten omwille van corona ook verschillende acties uitstellen of annuleren. 

 • Als bestuur probeerden we zoveel mogelijk steun te bieden tijdens de coronacrisis. Een overzicht van enkele zorginitiatieven: belronde naar alle 80-plussers, maaltijden aan huis, boodschappendienst door vrijwilligers, #wantzorgverbindt-brief waarin inwoners hulp vroegen en gaven.

 • Ons toerismekantoor ontving een record aantal bezoekers in 2020 die massaal wandelden en fietsten in onze gemeente.

 • Voor kinderen én volwassen werden de mogelijkheden in park Torenhof flink uitgebreid met extra speeltoestellen voor de allerkleinsten, outdoor fitnesstoestellen en petanqueterreinen. Ook in de Hoogheideweg werd een petanqueterrein aangelegd en op het speelpleintje in het Hoenderveld werden enkele nieuwe speeltoestellen geplaatst.

 • We promoten en ondersteunen het project 'Bewegen op verwijzing'. Onze bewegingscoach voor Malle heeft in 2020 voor 75 personen een beweegplan op maat uitgewerkt en is met hen aan de slag gegaan, zelfs tijdens de corona-periode (digitaal).

 • We verleenden een projectsubsidie aan 10 projecten in het kader van het jaarthema “zorg”. 

 • Invoering mantelzorgpremie (of is dit vanaf 2021? )

 • Week van de geestelijke gezondheid: “ samen veerkrachtig”

 • Andere sensibiliserende campagne in 2020? (bv. rond borstkanker, … ? )

 • ...

2021 - plannen

 • In 2021 krijgen de speelpleintjes in de Prins Albertlei en de Irislaan nieuwe speeltoestellen. Ook op het speelpleintje in de Ganzenkuil vervangen we een speeltoestel. In de Pastoor Van Loenhoutlaan wordt een nieuw speelpleintje aangelegd.

 • De vrijetijdspas zal in 2021 ook voor 'Bewegen op verwijzing' gebruikt kunnen worden waardoor de drempel om meer te bewegen onder leiding van een beweegcoach, verkleind wordt.
 • We organiseren cursussen Rust Roest en “fit voor senioren” (exacte naam ontglipt me even)

 • Personeel:

  • o opleidingen rond stress, burnout en veerkracht

  • o fruit op het werk ?

 • project met scholen mbt verslavingen (nog in 2021? Najaar? )

 • ...