Mondiaal beleid

De dienst mondiaal beleid neemt initiatieven om inwoners te sensibiliseren en te vormen rond mondiale thema’s. Ze probeert de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) zo goed mogelijk naar het lokale niveau te vertalen.