Mondiale raad

De mondiale raad is samengesteld uit alle organisaties en geïnteresseerde inwoners van Malle die zich inzetten voor de Noord-Zuid-problematiek. De mondiale raad komt gemiddeld twee keer per jaar samen. De mondiale raad geeft advies aan het gemeentebestuur omtrent haar mondiaal beleid. De mondiale raad verdedigt ook de belangen en ondersteunt de verenigingen die in Malle actief zijn op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Tenslotte probeert de mondiale raad de bevolking te informeren en sensibiliseren rond mondiale problemen.