Mondiale raad

De mondiale raad streeft naar een mondiaal beleid in Malle waar we op een coherente en transversale manier bijdragen aan internationale rechtvaardigheid en duurzaamheid. Coherent en transversaal werken vraagt een samenhangend beleid tussen de verschillende relevante beleidsdomeinen. Samen met haar verenigingen en geëngageerde burgers wil het mondiaal beleid solidariteit in de praktijk brengen, wereldburgerschap stimuleren en mondiale samenwerkingen opzetten. De 'Agenda 2030' en de '17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG’s)' realiseren zijn immers een gedeelde verantwoordelijkheid voor alle beleidsniveaus. Tot slot ziet de mondiale raad het als een belangrijke taak om de bevolking hierover te informeren en te sensibiliseren.