Week van de duurzame gemeente

MALLE DOET MEE AAN DE WEEK VAN DE DUURZAME GEMEENTE!

Op 25 september 2021 viert de hele wereld de zesde verjaardag van de ondertekening van Agenda 2030 van de Verenigde Naties: een langetermijnagenda met 17 doelstellingen die van de aarde een meer duurzame plaats moet maken tegen 2030. Deze doelstellingen worden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG’s) genoemd.

Samen met tientallen andere Vlaamse steden en gemeenten viert MALLE die verjaardag een hele week lang: Van 18 tot 25 september hangen we de SDG-vlag uit en zetten we onze eigen duurzame helden in de kijker. Deze helden zijn dit jaar MALSE ONDERNEMERS die op hun manier bijdragen aan een duurzame samenleving. Zij worden de lokale gezichten van de 17 mondiale doelstellingen en we stellen hen binnenkort graag aan jullie voor.

OPROEP! MALLE ZOEKT DUURZAME HELDEN!

Ben jij of ken jij een ondernemer die bezig is met de zorg voor onze planeet? Of even goed met de zorg voor de medemens of voor de brede maatschappij? Dan ben jij ongetwijfeld een duurzame held! MALLE pakt graag uit met haar duurzame ondernemers:

  • Stel je snel kandidaat via duurzamehelden@malle.be (vóór 16 augustus 2021).

  • Ken je ondernemers die zich mee inzetten om van MALLE een aangenamer, gezonder, groener, eerlijker, rechtvaardiger, duurzamer, veiliger plekje te maken? Geef ook gerust hun namen door via duurzamehelden@malle.be. Wij contacteren hen.

Wat doet een duurzame held tijdens de Week van de Duurzame Gemeente? Gewoon z’n ding! Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat je het nodige campagnemateriaal krijgt om je heldenstatus in de kijker te zetten én maakt lawaai rond alle helden via de communicatiekanalen van de gemeente, in de lokale media en op de campagnewebsite www.duurzamegemeente.be. Op 22 september 2021 ontvangen we ook graag alle helden in het gemeentehuis en voorzien we een persmoment.