SDG 11 - duurzame steden en gemeenschappen

 • Het grootste project uit de meerjarenplanning is Dorpskernhernieuwing West. Het gemeentebestuur wil het gebied tussen de Antwerpsesteenweg, Berckhovenstraat, Marialei en Sint-Jozeflei herontwikkelen tot een aantrekkelijke en dynamische dorpskern. Samen met Sweco, onze partner voor advies en trajectbegeleiding, verzamelden we in de eerste fase zoveel mogelijk informatie van belanghebbenden zoals de buurbewoners, ondernemers, gebruikers van onze gebouwen, adviesraden, raadsleden en medewerkers van de gemeente Malle.
   
 • Actie 'ProefMalle' waarbij duurzame landbouw in de kijker werd gezet.

 • De gemeente werd lid van Erfgoed Voorkempen.

 • In 2021 maken we het domein de Renesse nog aantrekkelijker voor toeristen.

 • Aan de Scherpenbergmolen zullen ingrijpende restauratiewerken gebeuren zodat de wieken eind 2021 hopelijk opnieuw weer draaien. Verder krijgt het molendomein een nieuwe horecazaak en een nieuw bijgebouw.

 • In 2021 stellen we een behoeftenanalyse op voor het project Dorpskernhernieuwing West en gaan we op zoek naar partners die samen met ons het project kunnen verwezenlijken. 

 • In maart 2021 komt er een einde aan de bouwpauze. Tijdens de bouwpauze werden een gemeentelijke visie en richtlijnen uitgestippeld in een bouwkompas.

 • Op 1 maart 2021 voeren we de uitgebreide pmd-zak in. Hierdoor verminderen we het restafval en zal er in de toekomst meer pmd voor recyclage worden aangeboden.

 • We verkopen compostvaten en – bakken via het recyclagepark. Hierdoor voorkomen we GFT-afval en promoten de productie van duurzame compost.

 • De Sint-Martinuskerk zal gerestaureerd worden.

 • We nemen deel aan de Erfgoeddag en de Open Monumentendag met de regio Voorkempen.