SDG 12 - verantwoorde consumptie en productie

 • We zetten onze lokale handelaars in de kijker met de campagne 'Ik koop in Malle'. Die omvatte acties zoals vlaggen in beide dorpskernen, een wedstrijd voor de burgers tijdens de zomermaanden en een subsidiereglement voor handelszaken die zich vestigen in de kernwinkelgebieden van onze gemeente. 

 • We verlenen een premie voor het gebruik van herbruikbare luiers. In 2020 waren er 6 gezinnen die deze premie aanvroegen.

 • De dienst toerisme verkoopt geschenkpakketten onder de naam Malse Mandjes. Dit pakket bevat enkel producten geproduceerd door de korte keten. Ook biedt de dienst toerisme groepsbezoeken aan naar ’t Gijsbemdenhof en het Wijngaardhof (korte keten producenten).

 • We promootten toerisme in eigen streek via wandelingen en fietstochten.

 • In de gemeentelijke gebouwen namen we nieuwe copiers in gebruik met een nieuw afdruksysteem. Dit met als doel minder afdrukken.

 • 2021 doopten we in Malle tot het Jaar van de Ondernemer. Een greep uit het geplande aanbod: lezingen voor en door ondernemers, een jobbeurs, een Weekend van de Klant en Open Bedrijvendag in oktober, acties rond onze producenten van de korte keten en een ondernemersevenement.

 • We werken dit jaar aan een detailhandelsplan voor beide dorpskernen. Hierin bepalen we de visie voor de volgende jaren en werken we verdere concrete acties uit.

 • We nemen in de loop van 2021 nieuwe herbruikbare bekers in dienst in de uitleendienst vrije tijd. Deze bekers zullen per 500 gratis ontleenbaar zijn voor organisatoren van kleinere evenementen.

 • De dienst toerisme werkt dit jaar de fietstocht ProefMalle langs producenten korte keten uit en als het mogelijk is omwille van corona organiseert ze op het oogstfeest in augustus een ProefMalle markt.

 • De dienst toerisme digitaliseert de wandelingen in de gemeente om ze zo nog toegankelijker te maken.
 • We kopen probiotische poetsproducten aan. Deze zijn beter voor milieu en onze medewerkers.

 • Bij de aankoopprocedure voor poetsproducten zetten we ook in op cradle to cradle principe. Het cradle to cradle principe (C2C) omvat producten die oneindig kunnen worden hergebruikt of die onschadelijk kunnen worden afgebroken.

 • Duurzaam aankoopbeleid – nog acties gepland voor 2021?