SDG 16 - vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

  • De gemeente lanceerde een digitaal participatieplatform www.denkmee.malle.be. Inwoners kunnen via deze weg deelnemen aan verschillende bevragingen. In 2020 waren er bevragingen over o.a. de herinrichting van speelpleintjes, de impact van de coronacrisis op verenigingen, een bevraging voor ondernemingen en een bevraging over de visie op infrastructuur door verenigingen, buurtbewoners en ondernemers i.f.v. de Dorpskernhernieuwing in Westmalle.
  • We lanceren in 2021 een participatietraject m.b.t. het dorpskernhernieuwingsproject in Westmalle.