SDG 1 - geen armoede

 • We hielpen Mallenaren die getroffen waren door de coronacrisis. Dit kon door financiële steun toe te kennen, maar zeker ook een luisterend oor te bieden, te helpen bij administratieve zaken,… We belden ook alle Malse 80-plussers op om te horen hoe het met hen ging.

 • Werk hebben of vinden is de beste manier om armoede te voorkomen. Het gemeentebestuur van Malle organiseerde trajecten die leiden naar werk in het sociale of reguliere arbeidscircuit. Het gemeentebestuur kiest ervoor om zelf sociale tewerkstelling aan te bieden, maar ook actief samen te werken met externe partners. De rol van arbeidstrajectbegeleiders is daarbij essentieel.

 • We begeleidden cliënten bij hun zoektocht naar een betaalbare en geschikte woning via onder andere het Wooninfopunt. We stelden zelf tijdelijke huisvesting beschikbaar.

 • We kenden de vrijetijdspas aan meer dan 150 gezinnen toe zodat zij konden deelnemen aan schooluitstappen, het verenigingsleven,…

 • Project 'Brugfiguren' – sociale economieproject in GBS De Horizon (loopt al sinds 2019)

 • Nieuwe afsprakennota vrijetijdsparticipatie voor de periode 2020-2025 (werd goedgekeurd in 2019)

 • Mallenaren blijven helpen die getroffen zijn door de coronacrisis. Dit kan door financiële steun toe te kennen (vb. voorschotten op een werkloosheidsuitkering), maar zeker ook een luisterend oor te bieden, te helpen bij administratieve zaken,…

 • In het kader van sensibilisering en schuldpreventie organiseren we opnieuw een inleefhuis voor alle leerlingen van de derde graad van de Malse middelbare scholen. Hier leren ze wat het leven kost, wat schulden zijn en hoe deze te vermijden,…

 • In samenwerking met De Ideale Woning en Samenlevingsopbouw provincie Antwerpen bouwen we in de Bloemenwijk het buurtpunt De Blomme uit. Een parttime opbouwwerker zal actief zijn in de wijk en ook andere diensten kunnen een zitdag houden. De bedoeling is om enerzijds de buurt te versterken en anderzijds om proactief te werken en de rechten van alle bewoners uit te putten.

 • Project 'Brugfiguren' – sociale economieproject in GBS De Horizon

 • Vrijetijdspas – nieuwe acties rond vrijetijdsparticipatie voor kansengroepen