SDG 1 - geen armoede

  • Werk hebben of vinden is de beste manier om armoede te voorkomen. Het gemeentebestuur van Malle organiseert trajecten die leiden naar werk in het sociale of reguliere arbeidscircuit. Het gemeentebestuur kiest ervoor om zelf sociale tewerkstelling aan te bieden, maar ook actief samen te werken met externe partners. De rol van arbeidstrajectbegeleiders is daarbij essentieel.

  • We begeleiden cliënten bij hun zoektocht naar een betaalbare en geschikte woning via onder andere het Wooninfopunt. We stellen zelf tijdelijke huisvesting beschikbaar.

  • We kennen de vrijetijdspas toe aan meer dan 150 gezinnen zodat zij kunnen deelnemen aan schooluitstappen, het verenigingsleven,…

  • Project 'Brugfiguren' – sociale economieproject in GBS De Horizon (loopt al sinds 2019)

  • Nieuwe afsprakennota vrijetijdsparticipatie voor de periode 2020-2025 (werd goedgekeurd in 2019)

  • In het kader van sensibilisering en schuldpreventie organiseren we tweejaarlijks een inleefhuis voor alle leerlingen van de derde graad van de Malse middelbare scholen. Hier leren ze wat het leven kost, wat schulden zijn en hoe deze te vermijden,…

  • In samenwerking met De Ideale Woning en Samenlevingsopbouw provincie Antwerpen (SAAMO) werken we aan de sociale samenhang in de buurt rond de Notelaar. De bedoeling is om enerzijds de buurt te versterken en anderzijds om proactief te werken en de bewoners te helpen bij vragen.