SDG 15 - leven op het land

  • We ruimen zwerfvuil op. Hiervoor bestaat een subsidiereglement voor verenigingen. 11 verenigingen namen in 2020 deel aan de zwerfvuilopruimactie. Omwille van corona ging de actie in maart niet door. In september werd er 1.210 kg zwerfvuil ingezameld. Daarnaast ruimen er een 30- tal individuele vrijwilligers op regelmatige tijdstippen een bepaalde locatie op. Ook de scholen ruimen op. Zij kunnen hiervoor deelnemen aan Operatie Proper van Mooimakers waarbij de gemeente de nodige ondersteuning geeft.

  • We trachten er naar om zoveel mogelijk autochtoon en inheems plantgoed aan te planten in ons openbaar groen.

  • We nemen jaarlijks deel aan de behaagactie van Natuurpunt.
  • In de Oude Meirstraat, Vogelsanck, Ijkelvoort en Zwaluwkens worden +/- 200 bomen aangeplant.

  • Ter bestrijding van de processierupsen hangen we heel wat nestkasten voor mezen. Dit bevordert de biodiversiteit.

  • De speelplaats van gemeentelijke basisschool de Horizon wordt groener gemaakt. Er worden aanplantingen gedaan en er wordt zorg gedragen voor de biodiversiteit.