SDG 15 - leven op het land

  • We trachten er naar om zoveel mogelijk autochtoon en inheems plantgoed aan te planten in ons openbaar groen.

  • We nemen jaarlijks deel aan de behaagactie van Natuurpunt.

  • In de Oude Meirstraat, Vogelsanck, Ijkelvoort en Zwaluwkens werden +/- 200 bomen aangeplant.