SDG 17 - partnerschappen om doelstellingen te bereiken

  • Om onze verengingen bij te staan tijdens de coronacrisis beslisten we dat verenigingen gehuurde lokalen kosteloos konden annuleren. Op www.malle.be werkten we een evenementenkalender uit. Voor onze jeugdverenigingen speelden we kort op de bal met een extra toelage en hyqiënepakketten voor de kampen, kwijtschelden van de huur voor lokalen in 2020 en een voorschot op de jaarlijkse subsidies.

  • De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen werden mee opgenomen als criterium in het subsidiereglement voor jeugdverenigingen.

  • Organisatoren die in het eerste deel van 2021 iets op poten durven te zetten voor onze burgers, kunnen beroep doen op het evenementenfonds.

  • Het gemeentebestuur reserveert in het meerjarenplan 2020-2025 elk jaar ruimte voor projectsubsidies. Dit jaar gaan we op zoek naar projecten binnen het thema ‘gezondheid en welzijn’. Dien je een aanvraag in, dan maak je kans op een subsidie van 1.000 of 3.000 euro.

  • De gemeente Malle is in 2021 15 jaar een fair trade gemeente. Dit wordt op verschillende manieren in de kijker geplaatst gedurende het hele jaar.

  • Het subsidiereglement mondiaal beleid wordt herwerkt. De SDG's krijgen er ook een plaats in.