SDG 17 - partnerschappen om doelstellingen te bereiken

  • Op www.malle.be is een evenementenkalender beschikbaar. Zo kunnen verenigingen nakijken of er al een evenement gepland is op het moment dat zij graag iets willen organiseren.

  • De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen werden mee opgenomen als criterium in het subsidiereglement voor jeugd-, sport- en mondiale verenigingen.

  • Het gemeentebestuur reserveert in het meerjarenplan 2020-2025 elk jaar ruimte voor projectsubsidies in het kader van het jaarthema waar dat jaar rond gewerkt wordt. Dien je een aanvraag in, dan maak je kans op een subsidie van 1.000 of 3.000 euro.

  • De gemeente Malle is al sinds 2006 een fair trade gemeente. Dit wordt op verschillende manieren in de kijker geplaatst gedurende het hele jaar.