SDG 5 - gendergelijkheid

  • We zorgen steeds voor een evenwicht man/vrouw in de examenjury’s die samengesteld worden voor de aanwerving van nieuwe personeelsleden.

  • Alle sollicitanten die aan de aanwervingsvoorwaarden voldoen worden in aanmerking genomen en schriftelijke aanwervingsexamens gebeuren steeds anoniem.

  • De secundaire scholen nemen tijdens de maand mei deel aan de campagne PAARS die zorgt voor meer verdraagzaamheid en respect voor LGBTQIA+-jongeren, in het secundair en hoger onderwijs.

  • Ook de personeelsleden van de gemeente zetten op 17 mei de campagne PAARS in de kijker door in het paars gekleed naar het werk te komen en zo de gelijkheid van LGBTQIA+ in de kijker te plaatsen.