SDG 5 - gendergelijkheid

  • We zorgen steeds voor een evenwicht man/vrouw in de examenjury’s die samengesteld worden voor de aanwerving van nieuwe personeelsleden.

  • Alle sollicitanten die aan de aanwervingsvoorwaarden voldoen worden in aanmerking genomen en schriftelijke aanwervingsexamens gebeuren steeds anoniem.

  • 4 secundaire scholen nemen tijdens de maand mei deel aan de campagne PAARS die zorgt voor meer verdraagzaamheid en respect voor LGBT+-jongeren, in het secundair en hoger onderwijs.