Wie zijn we?

Woonzorgcentrum ter Bleeke wil een thuis zijn voor al haar bewoners. De oudere bewoners staan centraal en het is hun doel dat zij zich goed voelen als individu en als lid van de bewonersgroep. De inrichting van het huis, de smaak van de maaltijden en de gezelligheid van de kamers spelen hierbij een rol. Toch ligt het grootste belang in de manier waarop iedereen met elkaar omgaat in het WZC.

De zorg die de bewoners nodig hebben om van hun bestaan een volwaardig leven te maken, wordt hen dagelijks aangereikt. Deze zorg is niet alleen de verpleegkundige zorg, maar ook de zorghouding van alle betrokken personeelsleden (verzorgenden, verpleegkundigen, huismoeders, animatoren, keukenpersoneel, mensen van de technische dienst en administratie, directie, vrijwilligers, …) en van de bewoners zelf. Iedereen die zich in het woonzorgcentrum beweegt, moet deze zorghouding met zich meedragen en uitstralen. Alleen daardoor kunnen de bewoners, individueel en in groep, een volwaardig en aangenaam leven leiden. Wanneer ook de bewoners doordrongen zijn van deze zorghouding zullen al onze medewerkers zich opgenomen en gewaardeerd voelen in hun werkkring.

Deze zorghouding omvat heel wat verschillende aspecten. Plaatsen we de bewoners centraal, dan stellen we ons voor hen open en gaan we hen met respect tegemoet. De medewerkers geven hen voldoende aandacht en proberen zich te verplaatsen in hun leefwereld. Ze schenken hen vertrouwen en waken mee over hun zelfbeeld door hen zoveel mogelijk zelf te laten doen en kiezen. Vanuit de kennis die ze vergaard hebben en het inzicht in zichzelf en de kwaliteiten, bieden ze de nodige veiligheid voor zichzelf en voor de bewoners door grenzen te bepalen waarbinnen beide partijen zich goed voelen.

De medewerkers
Elke dag staan alle medewerkers enthousiast klaar voor de bewoners. Ze staan elke dag paraat en zorgen elk op hun eigen manier voor onze bewoners zodat ze zorgeloos van hun dag kunnen genieten. Hieronder vind je een overzicht van alle medewerkers in woonzorgcentrum ter Bleeke.

Contact & openingsuren

Woonzorgcentrum ter Bleeke

Adres
Blijkerijstraat 712390Malle
tel.
03 312 23 31
E-mail
wzcterbleeke@malle.be