Verzorging en verpleging

De┬áverpleeg- en zorgkundigen staan, onder leiding van de hoofdverpleegkundigen, in voor alle hygiënische en verpleegkundige zorgen van elke bewoner. Ze staan ook steeds paraat voor emotionele en psychologische ondersteuning en opvang van bewoners en familieleden.

Samen met de ergotherapeut en kinesist werken ze aan de zelfredzaamheid en de beweeglijkheid van onze bewoners. Zij zullen ook steeds, samen met de hoofdverpleegkundige, vragen, op- of aanmerkingen en klachten beantwoorden. Het verplegend en verzorgend team probeert elke bewoner zorg op maat te geven: zorg die is aangepast aan de individuele noden, mogelijkheden en beperkingen van elke bewoner.

De verpleegkundigen zorgen bovendien voor een gepaste rapportering en begeleiding van de dokters. Alle paramedische zorgen voeren zij uit volgens de normen en vereisten die op dat moment gelden.