Gemeenteraad

Een gemeentebestuur wordt bestuurd door twee organen: de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. De gemeenteraad bestaat uit rechtstreeks verkozen leden. Het aantal gemeenteraadsleden is afhankelijk van het inwonersaantal van de gemeente. In onze gemeente is het aantal raadsleden vastgelegd op 25. In de eerste plaats is de gemeenteraad bevoegd om alles te regelen wat van gemeentelijk belang is. Daarnaast dient de raad te beraadslagen over elk onderwerp van algemeen belang dat haar door de hogere overheid wordt opgedragen (bijvoorbeeld toezicht over de kerkfabrieken, erkenning van buurtwegen, ...).