Data zittingen

De gemeenteraadszittingen van 2021 vinden steeds plaats om 20.00 uur op volgende data:

donderdag 28 januari 2021
donderdag 25 februari 2021 
donderdag 25 maart 2021
donderdag 29 april 2021
donderdag 27 mei 2021
donderdag 24 juni 2021
donderdag 26 augustus 2021
donderdag 30 september 2021
donderdag 28 oktober 2021
donderdag 25 november 2021
donderdag 23 december 2021 *

* afwijkend van de laatste donderdag van de maand

De gemeenteraadsvergadering bestaat uit een openbaar gedeelte en een geheime zitting. 

Voor wie?

Geïnteresseerden kunnen in stilte de openbare zitting bijwonen. Deze start om 20.00 uur.