Data zittingen

De gemeenteraadszittingen van 2022 vinden steeds plaats om 20 uur op volgende data:

donderdag 27 januari 2022
donderdag 24 februari 2022 
donderdag 31 maart 2022
donderdag 28 april 2022
donderdag 19 mei 2022 *
donderdag 30 juni 2022
donderdag 25 augustus 2022 (start uitzonderlijk om 18 uur)
donderdag 29 september 2022
donderdag 27 oktober 2022
donderdag 24 november 2022
donderdag 22 december 2022 *

* afwijkend van de laatste donderdag van de maand

De gemeenteraadsvergadering bestaat uit een openbaar gedeelte en een geheime zitting. 

Voor wie?

Geïnteresseerden kunnen in stilte de openbare zitting bijwonen. Deze start om 20 uur. Op de elektronische lichtkranten wordt de vergadering ook steeds aangekondigd met vermelding van de locatie.