Data zittingen

De gemeenteraadszittingen van 2019 vinden steeds plaats om 20 uur op volgende data:

woensdag 2 januari 2019 *
donderdag 31 januari 2019
donderdag 28 februari 2019
donderdag 28 maart 2019
donderdag 25 april 2019
donderdag 23 mei 2019 *
donderdag 27 juni 2019
donderdag 29 augustus 2019
donderdag 26 september 2019
donderdag 24 oktober 2019 *
donderdag 28 november 2019
donderdag 19 december 2019 *

* afwijkend van de laatste donderdag van de maand

De gemeenteraadsvergadering bestaat uit een openbaar gedeelte en een geheime zitting. 

Voor wie?

Geïnteresseerden kunnen in stilte de openbare zitting bijwonen. Deze start om 20 uur.