Data zittingen

De gemeenteraadszittingen van 2023 vinden steeds plaats om 20 uur op volgende data:

donderdag 26 januari 2023
donderdag 2 maart 2023 *
donderdag 30 maart 2023
donderdag 27 april 2023
donderdag 25 mei 2023 
donderdag 29 juni 2023
donderdag 31 augustus 2023
donderdag 28 september 2023
donderdag 26 oktober 2023
donderdag 30 november 2023
donderdag 21 december 2023 *

* afwijkend van de laatste donderdag van de maand

De gemeenteraadsvergadering bestaat uit een openbaar gedeelte en een geheime zitting. 

Voor wie?

Geïnteresseerden kunnen in stilte de openbare zitting bijwonen. Deze start om 20 uur. Op de elektronische lichtkranten wordt de vergadering ook steeds aangekondigd met vermelding van de locatie.