Data zittingen

De gemeenteraadszittingen van 2024 vinden steeds plaats om 20 uur op volgende data:

donderdag 25 januari 2024
donderdag 29 februari 2024
donderdag 28 maart 2024
donderdag 25 april 2024
donderdag 30 mei 2024 
donderdag 27 juni 2024
donderdag 29 augustus 2024
donderdag 26 september 2024
donderdag 24 oktober 2024 *
donderdag 28 november 2024
donderdag 5 december 2024 * (installatievergadering nieuwe legislatuur)

* afwijkend van de laatste donderdag van de maand

De gemeenteraadsvergadering bestaat uit een openbaar gedeelte en een geheime zitting. 

Voor wie?

Geïnteresseerden kunnen in stilte de openbare zitting bijwonen. Deze start om 20 uur. Op de elektronische lichtkranten wordt de vergadering ook steeds aangekondigd met vermelding van de locatie.