Huishoudelijk reglement gemeenteraad

Artikel 38 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de gemeenteraad bij aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vaststelt.

Het huishoudelijk reglement bepaalt de aanvullende maatregelen voor de werking van de raad.

De gemeenteraad keurde haar huishoudelijk reglement goed op 31 januari 2019. Je vindt het huishoudelijk reglement hier terug.