Drankvergunning


Drankvergunning voor verbruik ter plaatse
Alle toekomstige uitbaters van publieke inrichtingen (vaste drankslijterijen) en reizende drankslijterijen (bijvoorbeeld tapwagen, boten, treinen …) die van plan zijn gegiste en sterke dranken te schenken, moeten een drankvergunning hebben. Een drankvergunning geeft de uitbater de toestemming om gegiste dranken (dranken met een alcoholpercentage van minder dan 22°) en sterke dranken (meer dan 22°) te schenken in publieke inrichtingen als cafés, snackbars, restaurants, kantines …
Voor occasionele inrichtingen en tijdelijke evenementen (dit zijn tijdelijke organisaties zoals een fuif, verjaardagsfeest, festival, …) is een drankvergunning niet van toepassing. Wel is er een meldingsplicht aan de burgemeester voor het schenken van sterke dranken op occasionele inrichtingen.
Voor het schenken van sterke dranken is altijd een vergunning nodig! Een vergunning is niet nodig voor het schenken van gegiste dranken als deze enkel en alleen samen geserveerd worden bij maaltijden. In alle andere gevallen is ook voor het schenken van gegiste dranken een vergunning nodig.

Gegiste en sterke dranken
 • Gegiste dranken zijn bieren, mousserende en niet-mousserende wijnen, andere niet-mousserende producten, andere mousserende gegiste dranken en tussenproducten.
 • Sterke dranken zijn gedistilleerde / gestookte dranken die meer dan 1,2 vol % gedistilleerde alcohol bevatten, met inbegrip van mixdranken met gedistilleerde drank (alcoholpops, cocktails, ...) en alle dranken, ook niet-gedistilleerde, met een alcoholpercentage van meer dan 22 vol %.

Voorwaarden
De drankvergunning voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken voor verbruik ter plaatse vraag je aan bij de gemeente waar je vaste drankslijterij zich bevindt, voor een reizende drankslijterij vraag je een vergunning aan in de gemeente waar je woont of de gemeenten van de maatschappelijke zetel.
Om een vergunning te krijgen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

Procedure

Je dient de aanvraag tenminste 1 maand voor de opening in.

Bij aanvraag lever je volgende bewijzen aan:

 • kopie identiteitskaart
 • uittreksel KBO
 • bewijs moraliteit
 • bewijs verzekering objectieve aansprakelijkheid
 • bewijs aanvraag attest brandveiligheid

Volgende stappen volgen na aanvraag:

 • controle door de gemeente
 • aflevering voorlopige vergunning 
 • controle van hygiëne en brandveiligheid ter plaatse
 • definitieve vergunning 

Persoons- en pandgebonden
Een drankvergunning is persoons- en pandgebonden. De vergunning kan met andere woorden niet overgedragen worden aan een nieuwe uitbater of meegenomen worden naar een andere locatie. De reden daarvoor is eenvoudig: de vergunning wordt enkel toegekend mits er sprake is van een moraliteitsattest (afhankelijke van de betrokken persoon) en een hygiëneattest (afhankelijk van het pand). Dat houdt in dat bij overnames, bij de start van een nieuwe zaak, bij het openen van een tweede zaak en bij ingrijpende verbouwingen opnieuw een vergunning moet worden aangevraagd.