Drankvergunning


Drankvergunning voor verbruik ter plaatse
Alle toekomstige uitbaters van publieke inrichtingen (vaste drankslijterijen) en reizende drankslijterijen (bijvoorbeeld tapwagen, boten, treinen …) die van plan zijn alcoholhoudende (gegiste en sterke) dranken te schenken, moeten een drankvergunning hebben. Een drankvergunning geeft de uitbater de toestemming om gegiste dranken (dranken met een alcoholpercentage van minder dan 22°) en sterke dranken (meer dan 22°) te schenken in publieke inrichtingen als cafés, snackbars, restaurants, kantines …
 
Voor occasionele inrichtingen en tijdelijke evenementen is een drankvergunning niet van toepassing. Occasionele inrichtingen zijn de vooraf als dusdanig aangegeven drankgelegenheid die, naar aanleiding van om het even welke gebeurtenis van voorbijgaande aard, ten hoogste tienmaal per jaar en telkens voor niet langer dan vijftien opeenvolgende dagen wordt gehouden door een kring, een maatschappij of een particuliere vereniging, met uitzondering van de handelsvennootschappen en van feitelijke verenigingen met winstoogmerk.
 
Drankgelegenheden die uitsluitend gegiste dranken schenken bij een maaltijd zijn vrijgesteld van deze vergunningsplicht.

Gegiste en sterke dranken
 • Gegiste dranken zijn bieren, mousserende en niet-mousserende wijnen, andere niet-mousserende producten, andere mousserende gegiste dranken en tussenproducten.
 • Sterke dranken zijn gedistilleerde / gestookte dranken die meer dan 1,2 vol % gedistilleerde alcohol bevatten, met inbegrip van mixdranken met gedistilleerde drank (alcoholpops, cocktails, ...) en alle dranken, ook niet-gedistilleerde, met een alcoholpercentage van meer dan 22 vol %.

Voorwaarden
De drankvergunning voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken voor verbruik ter plaatse vraag je aan bij de gemeente waar je vaste drankslijterij zich bevindt, voor een reizende drankslijterij vraag je een vergunning aan in de gemeente waar je woont of de gemeenten van de maatschappelijke zetel.
 
Om een vaste drankvergunning te krijgen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:


Om een reizende drankvergunning te krijgen, moet je:


Procedure

Je dient de aanvraag tenminste 1 maand voor de opening in.

Bij aanvraag lever je volgende bewijzen aan:

 • kopie identiteitskaart
 • uittreksel KBO
 • bewijs moraliteit
 • bewijs verzekering objectieve aansprakelijkheid (niet bij aanvraag reizende drankvergunning)
 • bewijs aanvraag attest brandveiligheid (niet bij aanvraag reizende drankvergunning)


Volgende stappen volgen na aanvraag:

 • controle door de gemeente
 • aflevering voorlopige vergunning
 • controle van hygiëne en brandveiligheid ter plaatse
 • definitieve vergunning 
 • bij aanvraag reizende dankvergunning volgt na controle onmiddellijk de definitieve vergunning

Persoons- en pandgebonden
Een drankvergunning is persoons- en pandgebonden. De vergunning kan met andere woorden niet overgedragen worden aan een nieuwe uitbater of meegenomen worden naar een andere locatie. De reden daarvoor is eenvoudig: de vergunning wordt enkel toegekend mits er sprake is van een moraliteitsattest (afhankelijke van de betrokken persoon) en een hygiëneattest (afhankelijk van het pand). Dat houdt in dat bij overnames, bij de start van een nieuwe zaak, bij het openen van een tweede zaak en bij ingrijpende verbouwingen opnieuw een vergunning moet worden aangevraagd.