moraliteitsattest

Om een slijterij of een drankgelegenheid, zoals een café of een restaurant, uit te baten, heb je een bewijs nodig dat je van goed en zedelijk gedrag bent en dus het recht hebt om gegiste en sterke dranken te schenken.¬†
Dit bewijs ‘596.1-8 slijterij van gegiste dranken/drankgelegenheid waar sterke drank wordt verstrekt’ vraag je bij de gemeente aan.
Personen woonachtig in Malle vragen dit bewijs via de dienst burgerzaken aan: via het digitaal formulier (https://www.malle.be/strafregister) of via mail naar burgerzaken@malle.be.
Personen niet-woonachtig in Malle vragen dit bewijs aan in de gemeente waar ze woonachtig zijn.

Voorwaarden
Het zijn niet alleen de uitbaters die een uittreksel uit het strafregister of een moraliteitsattest moeten voorleggen. De verplichting geldt ook voor:
  • de eventuele zaakvoerder of zijn aangestelde en inwonende personen die aan de uitbating zouden kunnen deelnemen
  • alle medezaakvoerders, wanneer een vennootschap de zaak uitbaat

De verplichting geldt niet voor:
  • personeelsleden die niet aan de uitbating deelnemen
  • gelegenheidsslijterijen, zoals bijvoorbeeld het schenken en/of verkopen van gegiste en/of sterke dranken op een fuif of evenement