Welzijnsschakel Malubimpa: vrijwilligerswerk verbindt

Met Welzijnsschakel Malubimpa zetten wij ons structureel in voor verbinding en integratie. Onze bestuursploeg zowel als onze vrijwilligers en onze deelnemers (doelpubliek) bestaan uit mensen met uiteenlopende achtergronden.

Vrijwilligerswerk doet aan de ene kant heel veel voor de maatschappij, maar geeft aan de andere kant ook heel veel terug: het emanciperende gegeven van iets te doen voor een ander, zorgt voor zelfontplooiing, verbreedt je sociale netwerk, en laat je ‘leren door te doen’.

Met Malubimpa willen we dan ook heel graag onze deelnemers (nieuwkomers in Malle en Zoersel) ook op dit vlak ondersteunen bij integratie en uitwisseling. Dit willen we doen door het opzetten van 3 thema-activiteiten waarbij we het hebben over ‘goed doen voor anderen’ en waarbij we oog hebben voor hoe dit in verschillende culturen aan bod komt. Van daaruit maken we verbinding naar vrijwilligerswerk en -initiatieven in onze gemeente.

Los van de thema-activiteiten, willen we ook heel graag met onze deelnemers het veld in trekken. We maken een oplijsting van vrijwilligersengagementen in Malle, en we kiezen met z’n allen werkingen en organisaties waar we een dagje gaan ‘meedraaien’. Ieder vindt iets naar zijn / haar gading, en een vrijwilliger van Malubimpa begeleidt.

Verloop:

We zijn qua voorbereiding van het project momenteel aan het nagaan wie van onze leden en vrijwilligers er waar allemaal al actief zijn mogelijks als vrijwilliger.

De volgende stap is het maken van een lijst van potentiële ‘meedraaiplaatsen’.

Wordt vervolgd!

Ere-voorzitter Jeremie en voorzitster Artemis leggen graag uit waar Malubimpa Welzijnsschakel voor staat. Bouwend op onze 'Opa' (Renaat) en een fantastische vrijwilligersploeg, zetten we ons in voor verbinding tussen 'oudkomers' en 'nieuwkomers', voor het oefenen van de Nederlandse taal, voor huiswerkbegeleiding en ouderbetrokkenheid, voor ondersteuning in de zoektocht naar een huis, naar werk, naar sociaal netwerk. We willen er bovenal zijn voor jou en je vragen. Malubimpa: een schakel naar een meer warme en solidaire samenleving.

Bekijk hier het filmpje