Woonzorgcentrum en revalidatiecentrum De Dennen

In een groene, bosrijke en rustgevende omgeving bieden wij hulp- en dienstverlening op maat aan voor ouderen: een gespecialiseerd ziekenhuis voor revalidatie, een woonzorgcentrum (rusthuis en rust- en verzorgingstehuis) en assistentiewoningen.

Opdat de ouderen met waardigheid deze fase van hun leven kunnen doorbrengen, streven wij naar een evenwicht tussen wonen en zorg.

‘Wonen’

We beogen een huis waar men vriendelijk met elkaar omgaat, en waar welzijn en levensvreugde van de oudere centraal staan.
Deze plaatsvervangende thuis, waar een warme sfeer van geborgenheid hangt, zal de bewoner de nodige rust bezorgen.

‘Zorg’

Omdat het leven waardevol en elke oudere uniek is, bieden wij individuele en professionele zorg aan die bijdraagt tot de kwaliteit van leven.
Zowel in de persoonlijke benadering als in de zorg zal er rekening gehouden worden met en respect getoond worden voor de oudere en zijn omgeving.

Contact:

Woonzorg- en revalidatiecentrum De Dennen vzw
Nooitrust 18, 2390 Malle
info@dedennenvzw.be

Tel: 03 380 15 30
Fax: 03 384 36 68

http://www.dedennen.be/