Woekerplanten

Bepaalde planten kunnen enorm snel uitzaaien en overwoekeren. Dat vormt een ware pest. Omdat woekerplanten makkelijk andere soorten verdringen, komt de variëteit in het gedrang en dat is nadelig voor de natuur.

Om verdere uitbreiding te voorkomen, plant je best geen woekersoorten. Planten stoppen immers niet aan de grens van een perceel. Verspreiding gebeurt bijvoorbeeld door vogels die over langere afstanden bessen meenemen. Van sommige verwijderde planten kunnen kleine takjes of twijgjes die op de bodem blijven liggen snel wortelen en een nieuwe plant vormen.

Het verwijderen van woekersoorten op een kleine oppervlakte is nog relatief eenvoudig en veel goedkoper dan wanneer het over grote oppervlaktes gaat.

Je kan bij de verwijdering volgende basisprincipes hanteren:

 • Neem handmatig alle boven- en ondergrondse delen van de plant weg.
 • Verwijder (uitgezonderd rododendron) alle restanten naar één plaats waar de planten gecontroleerd kunnen uitdrogen en afsterven. Gooi zeker niets op de composthoop. Meegeven met het huishoudelijk afval is dikwijls de beste oplossing.
 • Vermijd te allen tijde dat er kleine stukjes blijven liggen. Bij de meeste planten vormen ogenschijnlijk dode restanten toch een nieuwe plant.
 • Gebruik geen freesmachine. In de meeste gevallen wordt de plant niet vernietigd, integendeel.
 • Gebruik geen bosmaaier, want in vele gevallen stimuleert dit de groei van worteluitlopers.
 • Blijf voldoende lang de plaats waar de plant is weggehaald controleren op nieuwe opkomst. Herhaal je handelingen, eventueel gedurende meerdere jaren zelfs.
 • Weet dat onrijpe zaden van verwijderde of gemaaide planten meestal verder narijpen.

Deze soorten komen hier vaak voor en plant je dus beter niet aan:

 • Hemelboom (Ailanthus altissima)
 • Vlakke dwergmispel (Cotoneaster horizontalis)
 • Canadese Kornoelje (Cornus sericea)
 • Mahonia (Mahonia aquifolium)
 • Pontische rododendron (Rhododendron x ponticum)
 • Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina)
 • Witte pluimspirea (Spiraea alba)
 • Douglasspirea (Spiraea douglasii)
 • Japanse duizendknoop (Fallopia japonica)
 • Grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides)
 • Waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora)

Meer info

AlterIAS is een communicatieproject gericht op de voorlichting van de tuinbouwsector en het ruime publiek over duurzaam groenbeheer.