Waterlopen

De provincie Antwerpen, beheerder van maar liefst 2.400 kilometer aan onbevaarbare waterlopen, heeft een vernieuwd Meldpunt gelanceerd.

Om het beheer van de waterlopen in goede banen te leiden, is extra informatie niet alleen welkom, maar ook van groot belang. Meldingen van wakkere burgers helpen de provincie immers tijdig in te grijpen bij problemen. En zo kan erger vaak voorkomen worden.

Procedure

Zie je iets ongewoons in of rond het water? Dan kan je dit via www.meldpuntwaterlopen.be aan de provincie melden. Je melding wordt meteen opgevolgd en je wordt ook verder op de hoogte gehouden van de stand van zaken.

Onze leefomgeving kan er alleen maar beter op worden!

Regelgeving

Permanent onttrekkingsverbod: 

De provinciegouverneur Cathy Berx nam een politiebesluit waardoor het vanaf 1 januari 2022 verboden is om nog water te onttrekken uit de onbevaarbare waterlopen en grachten in Malle.

Hierop zijn volgende uitzonderingen van toepassing:

  • Onttrekking met weidepompen voor drenking van vee in weides. dit geldt voor mechanische weidepompen als voor weidepompen op zonne- of windenergie.
  • Onttrekking door de hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen ander alternatief voorhanden is
  • Door de waterbeheerder die gemachtigd is om water te onttrekken enkel wanneer de minimumpeilen verzekerd zijn.
  • Door de bevoegde waterbeheerder waarbij het oppervlaktewater uitsluitend aangewend wordt voor nachtvorstberegening in de fruitteelt en er geen alternatief voorhanden is. Hiervoor is een tijdelijke machtiging nodig.

Meer info

Meer informatie vind je hier.