Voorwaarden om stemrecht te verkrijgen

Belgische burgers zijn vanaf 18 jaar verplicht om te gaan stemmen. Buitenlanders in België zijn dit niet verplicht, maar kunnen wel een aanvraag indienen bij de dienst burgerzaken waardoor ook zij hun stem kunnen uitbrengen. Opgelet: zodra je stemrecht hebt gekregen, ben je wel verplicht om te gaan stemmen.

De voorwaarden om stemrecht te verkrijgen zijn:

  • Minstens 18 jaar zijn, ten laatste de dag van de verkiezingen
  • Niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht
  • Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Malle
  • Ingeschreven zijn op de kiezerslijst

Voor inwoners van buiten de EU is er een bijkomende voor waarde dat je 5 jaar ononderbroken je wettelijke verblijfplaats in België moet hebben.

Hoe je aanvraag indienen:

Breng het onderstaande aanvraagformulier ingevuld en ondertekend binnen bij de dienst burgerzaken. Je kan dit formulier ook afhalen bij de dienst burgerzaken. Je stemrecht blijft geldig voor alle volgende verkiezingen, dus het is niet nodig om jezelf opnieuw te registreren als je dit in het verleden al gedaan hebt. In dit geval ga je automatisch opgeroepen worden voor de verkiezingen en ben je verplicht om te gaan stemmen. Wil je niet langer deelnemen aan de verkiezingen, dan moet je schriftelijk afstand doen.

Meer info lees je opĀ www.vlaanderenkiest.be.