Vergunning voor publiciteitsborden

Voor het plaatsen van (tijdelijke) publiciteitsborden langs gemeentelijke wegen moet je een toelating vragen. Als er publiciteitsborden langs gewestwegen worden geplaatst, moet je ook bij het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) toestemming vragen.

Procedure

De aanvraag voor het plaatsen van publiciteitsborden richt je aan het college van burgemeester en schepenen.

Hier vind je een blanco aanvraagformulier voor het plaatsen van publiciteitsborden langs (gewest)wegen.

Meer info

Meer informatie over het plaatsen van publiciteit vind je hier.