Uitleendienst

De gemeente Malle leent materialen uit voor de organisatie van evenementen. Een overzicht van de materialen vind je hieronder.

De meeste materialen worden gebracht en na afloop weer opgehaald door de dienst openbare werken. De materialen van de dienst vrije tijd moet je zelf ophalen en terugbrengen. Dat gebeurt steeds op afspraak via de dienst vrije tijd. 

Voor wie?

Alle erkende verenigingen, erkende buurtwerkingen, adviesraden en scholen en hun oudercomités kunnen gratis materialen lenen van de gemeente Malle.

Organisaties die niet onder één van deze categorieën vallen, kunnen een aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Bedrijven in Malle kunnen voor uitzonderlijke activiteiten, ruimer dan de dagelijkse werking en eigen personeel, ook gebruik maken van de uitleendienst als het college van burgemeester en schepenen hiermee akkoord gaat. Deze bedrijven moeten een vergoeding betalen zoals vermeld in het retributiereglement.

Meer info

Meld je activiteit aan de gemeente en vraag meteen je materialen aan dankzij het online formulier.