Tussenkomst voor mensen met een medisch probleem

Sommige mensen met medische problemen (bijvoorbeeld incontinentie of stoma) produceren meer afval. Dat gaat gepaard met hogere huisvuilkosten. Via een tussenkomst krijgen inwoners in deze situatie jaarlijks een rol huisvuilzakken gratis. 

Voor wie?

Inwoners met een medisch probleem

Procedure

Geef je doktersattest af aan het onthaal van het gemeentehuis of het sociaal huis. In ruil krijg je een grote rol huisvuilzakken of twee kleine rollen huisvuilzakken.

Wat meebrengen?

Doktersattest