Verbintenis tot tenlasteneming

Er zijn 26 Europese landen die vallen onder het Schengengebied: de Schengenlanden. Binnen deze landen mag je als inwoner van de Europese Unie (EU) vrij reizen.

Elke vreemdeling moet bij het betreden van het Schengengebied aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende middelen van bestaan. Als hij/zij niet beschikt over eigen bestaansmiddelen, kan hij/zij het grondgebied enkel betreden als iemand voor hem/haar garant wil staan.

Voor wie?

De verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3bis):

  • is enkel bedoeld voor vreemdelingen die kort verblijven in het Schengengebied, maximum drie maanden
  • mag zowel onderschreven worden voor visumplichtige als niet-visumplichtige vreemdelingen. Welke vreemdelingen voor België visumplichtig zijn, vind je op de website www.diplomatie.belgium.be/nl. klik op visum voor België.
  • kan enkel aangegaan worden tegenover vreemdelingen die geen onderdaan zijn van een Lidstaat van de Europees Economische Ruimte.

Voorwaarden

Je kan een verbintenis tot tenlasteneming ondertekenen als je 

  • een natuurlijk persoon bent (geen vennootschappen, verenigingen…)
  • beschikt over voldoende middelen van bestaan
  • de Belgische nationaliteit bezit of de vreemdeling voor onbeperkte duur in België mag verblijven

Regelgeving

Er is een verschil tussen bijlage 3bis en de andere verbintenissen tot tenlasteneming.

Bijlage 3bis: bewijs van voldoende middelen van bestaan voor vreemdelingen een kort verblijven op het grondgebied (bijvoorbeeld toeristen)

Bijlage 32: bewijs van voldoende middelen van bestaan voor vreemdelingen die meer dan drie maanden op het grondgebied willen verblijven met het oog op het volgen van studie

Verbintenis tot tenlasteneming van een partner: bewijs van voldoende middelen van bestaan voor vreemdelingen die meer dan drie maanden op het grondgebied willen verblijven op basis van samenwoonst in het kader van een duurzame relatie