Schoolroutekaart

Te voet of met de fiets naar school gaan, is veiliger en milieuvriendelijker dan met de wagen. Om het fietsen te stimuleren, hebben we sinds enkele jaren een schoolroutekaart voor onze leerlingen.

De schoolroutekaart bevat waardevolle tips om veilig en aangenaam naar school te fietsen en geeft de veiligste trajecten aan. Foto's illustreren waar kinderen op bepaalde plaatsen moeten opletten.

Alle nieuwe leerlingen krijgen bij inschrijving in de school een schoolroutekaart, zodat iedereen voor zichzelf de meest veilige route kan uitstippelen.