Geboorteaangifte

Een geboorteaangifte is de registratie van de geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats van je kind. Dit moet bij elke geboorte gebeuren, ten laatste vijftien dagen na de bevalling.

Procedure

De aangifte gebeurt door de moeder, de vader/meemoeder of beiden samen. De vader of meemoeder kan het kind enkel aangeven:

  • als hij of zij gehuwd is met de moeder
  • als hij of zij voor de geboorte het kind erkend heeft. Als de vader of meemoeder het kind nog niet heeft erkend, dan kan dit nog tijdens de aangifte. In dat geval moeten de moeder en de vader of meemoeder samen aanwezig zijn.

Na de dag van de bevalling heb je vijftien kalenderdagen om de geboorte aan te geven. Als de vijftiende dag na de bevalling een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is dan heb je nog tijd tot de eerstvolgende werkdag.

Je geeft je kind aan bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind geboren is.

Bij de aangifte ontvang je een aantal geboortebewijzen. Verlies deze documenten niet want je kan hiermee:

  • de kinderbijslag aanvragen 
  • jouw kind als persoon ten laste laten inschrijven bij je ziekenfonds

Bedrag

Het aangeven van een geboorte is gratis.

Regelgeving

Artikel 55 en 56 van het Burgerlijk Wetboek

Wat meebrengen?

Voor de aangifte neem je volgende documenten mee:

  • je identiteitskaart
  • het medisch geboorteattest
  • je trouwboekje als je gehuwd bent met de moeder 

Bij een eerste gezamenlijk kindje heb je ook een ingevuld en ondertekend exemplaar van de verklaring van de naamkeuze nodig. Dit is vooral belangrijk als je niet beide aanwezig kan zijn bij de aangifte. Dit document krijg je meestal mee in het ziekenhuis. Indien niet, kan je het hier downloaden. Je neemt dan een ingevuld exemplaar mee bij de effectieve aangifte.