Adoptiepremie

Als je een kind adopteert, dan heb je recht op een adoptiepremie. Je kan de adoptiepremie aanvragen tot 5 jaar na het indienen van het verzoekschrift tot adoptie of de ondertekening van de adoptieakte.

Vanaf 1 januari 2019 gaat de geboortepremie op in het nieuwe kinderbijslagsysteem: het groeipakket.

Voorwaarden

Je hebt recht op de premie als het adoptiekind deel uitmaakt van jouw gezin en als je voor het kind nog geen kraamgeld hebt ontvangen. Om een adoptiepremie te krijgen, moet jouw adoptiekind bovendien ook recht hebben op kinderbijslag.

Voor een adoptie in België moet bij de rechtbank een verzoekschrift om adoptie ingediend zijn.

Voor een adoptie van een minderjarig kind in het buitenland:

  • moet in het buitenland een adoptieakte ondertekend zijn
  • moet de Belgische rechtbank de geschiktheid tot adoptie vastgesteld hebben

Voor een adoptie van een meerderjarige in het buitenland moet in het buitenland een adoptieakte ondertekend zijn.

Procedure

Wie doet de aanvraag?
De aanvraag gebeurt door de vader. Als de vader niet werkt of geen uitkering krijgt, gebeurt de aanvraag door de moeder. Als het gaat om partners van hetzelfde geslacht, gebeurt de aanvraag door de oudste van de twee.

Hoe doe je de aanvraag?
De adoptiepremie vraag je aan bij

  • het kinderbijslagfonds van je werkgever
  • het kinderbijslagfonds van je laatste werkgever, als je werkloos, ziek of met pensioen bent
  • je kinderbijslagfonds of FAMIFED als je zelfstandige bent
  • FAMIFED als je nooit gewerkt hebt, als je in het onderwijs of een overheidsinstelling werkt of als je grensarbeider, kunstenaar, of student bent

De instantie zal je een formulier Aanvraag om een adoptiepremie bezorgen. Je kan het formulier ook downloaden op de website van FAMIFED. Vul het formulier in en stuur het naar je kinderbijslagfonds samen met een kopie van de adoptieakte of van het verzoekschrift tot adoptie.

Uitbetaling
De adoptieouder krijgt de adoptiepremie. Als je als partners samen een kind adopteert, dan kies je zelf wie de premie krijgt. Als je niet kiest, dan wordt de premie betaald

  • aan de adoptiemoeder, als de partners van verschillend geslacht zijn
  • aan de oudste, als beide adoptieouders hetzelfde geslacht hebben

Bedrag

De adoptiepremie bedraagt 1 247,58 euro.