Attest van gezinssamenstelling

Een attest van gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van hetzelfde gezin.

Voorwaarden

Je kan het document enkel aanvragen voor jouw eigen gezin.

Procedure

Je kan het attest van gezinssamenstelling opvragen bij de dienst burgerzaken.

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kan je het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister.

Bedrag

Het afleveren van een attest van gezinssamenstelling is gratis.

Wat meebrengen?

Je identiteitskaart.