Processierupsen

De processierups is een behaarde rups die je meestal in de maanden mei, juni en juli vindt op Eikenbomen. De rupsen gaan groepsgewijs (in processie) op zoek naar voedsel in de toppen van de bomen. Hun schadelijke brandharen kunnen voor veel ongemak zorgen: pijnlijke huiduitslag met hevige jeuk, oogontsteking, irritatie of ontsteking van het slijmvlies van de bovenste luchtwegen, slikstoornissen, kortademigheid, … maar ook algemene klachten zoals braken, duizeligheid en koorts.

Jonge rupsen die rond de maand april uit hun eitjes komen, hebben een oranje kleur. Als ze volgroeid zijn, verandert hun kleur in grijsgrauw met lichtgekleurde zijden. Ze leven in groep en maken grote nesten aan de zonnige zuidkant van de bomen.

Er is geen reden tot paniek als er rupsen in je omgeving zitten: gezond verstand en een voorzichtige aanpak kunnen veel hinder voorkomen. Als de nesten zich op een afgelegen plek bevinden waar weinig mensen komen, kan je zeker overwegen om ze te laten hangen. De schadelijke rupsen verdwijnen vanzelf in de loop van het seizoen.

Procedure

Zitten de nesten in laanbomen of in openbare parken of domeinen, dan waarschuw je de milieudienst. Zij nemen gepaste maatregelen of brengen de verantwoordelijke diensten op de hoogte. Dit jaar controleert onze groendienst dan ook de eikenbomen op openbaar domein. Waar we merken dat er rupsen in de boom zitten, hangen we een lint rondom de stam. Nesten worden doorgegeven aan de aannemer, die binnen de drie werkdagen de rupsen komt wegzuigen. Bij behandelde bomen wordt het lint verwijderd.

Bevinden de rupsen zich op privédomein? Dan is het gemeentebestuur niet meer bevoegd voor de bestrijding van de rupsen. Je kan dan best een firma contacteren om de nesten te verwijderen. Een lijst van gespecialiseerde firma's kan je krijgen bij de dienst leefmilieu.

Je kan ook proberen om de nesten zelf weg te branden of weg te zuigen. Wees dan steeds voorzichtig. Gebruik beschermende kledij met lange mouwen, een veiligheidsbril en een mondmasker. Dit zijn absolute aanraders als je niet in contact wil komen met de zeer schadelijke brandharen. Algemeen raden we af om zelf een nest te bestrijden.

Meer info

Meer info over processierupsen vind je hier.