Aanvraag van een parkeerplaats voor personen met een handicap

Ben je door een handicap of beperking minder mobiel? Dan parkeer je jouw auto liefst zo dicht mogelijk bij jouw woning of bestemming. Bij de gemeente kan je een parkeerplaats aanvragen.

Voor wie?

Je kan een parkeerplaats aanvragen wanneer je in het bezit bent van een officiële parkeerkaart voor personen met een handicap.

Voorwaarden

  • Je bezig een eigen wagen of wordt vervoerd door iemand die bij je inwoont.
  • Je hebt geen garage, inrit of andere mogelijkheden om bij jouw woning of werk te parkeren.
  • Er is geen parkeerplaats aanwezig voor personen met een handicap op minder dan 100 meter van jouw woning of werk.

Procedure

De aanvraag kan ingediend worden bij de dienst mobiliteit.

Bedrag

Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van een parkeerplaats voor personen met een handicap.

Afhandeling

De dienst mobiliteit maakt een dossier op en geeft advies op het vlak van toegankelijkheid en mobiliteit. Dit dossier wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad. De aanvrager wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.

Wat meebrengen?

  • Parkeerkaart voor personen met een handicap
  • Identiteitskaart
  • Plan en/of foto van de locatie waar je de parkeerplaats wenst