Aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap

Wie over een geldige parkeerkaart voor personen met een handicap beschikt, kan een voorbehouden plaats voor gehandicapten aanvragen. Hou er wel rekening mee dat ook andere kaarthouders gebruik mogen maken van die plaats.

Voorwaarden

Je beschikt over een geldige parkeerkaart voor personen met een handicap.

Procedure

Je kan een schriftelijke aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen. De dienst mobiliteit geeft advies en de gemeenteraad neemt een beslissing. 

Bij je aanvraag voeg je deze documenten toe: 

  • zoveel mogelijk uitleg over de situatie
  • kopie van je kaart als mindervalide
  • foto van de omgeving van de parkeerplaats